Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND PHƯỜNG PHỔ THẠNH - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI

Trang thông tin phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3860328

Email:vtphothanh-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Khu dân cư Thạch By, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi